Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức

Tin tức

Tài liệu thông tin Praha - " Praha thủ đô của mọi người"

Ngày 29 Tháng tư 2013

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) đã phát hành cuốn sách thông tin Praha - thủ đô cho tất cả mọi người. Không chỉ dành riêng cho những người người di cư đang sinh sống tại thủ đô Praha, mà cả cho các nhân viên cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương thường xuyên tiếp xúc với những người di cư. Cuốn sách này cung cấp các thông tin cơ bản và địa chỉ liên lạc tới các tổ chức khác nhau, các hiệp hội, các cơ quan và các phòng ban. Để cung cấp cho người di cư những thông tin tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày tại CH Séc. Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s. hoạt động theo khẩu hiệu "Praha thủ đô của mọi người". Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng thủ đô Praha, tạo điều kiện cho người di cư sinh sống nơi đây cảm thấy đầy đủ giá trị như mọi công dân trong thành phố và muốn tham gia vào đời sống công cộng nơi đây .

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI „CHARITA“ CH SÉC DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI CH SÉC

Ngày 21 Tháng tám 2012

Trong thời gian cư trú tại CH Séc có khi nào bạn gặp khó khăn mà không tự giải quyết được? Bạn có cần phiên dịch viên khi làm việc với các cơ quan hành chính CH Séc? HÃY LIÊN Hệ VớI ĐƯờNG DÂY NÓNG „CHARITA“ DÀNH CHO NGƯờI VIệT Để ĐƯợC GIÚP Đỡ.

IOM Praha cấp tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho người nước ngoài.

Ngày 18 Tháng một 2012

Trang web www.domavcr.cz dành cho công bô đăng thông tin (bằng tiếng Séc, tiếng Nga, tiếng Ukrain, tiếng Anh, tiếng Việt va tiếng Mông Cổ) về các định hướng phục vụ người nước ngoài và giải quyết về vấn đề của cuộc sống.

Tín số dân năm 2011

Ngày 11 Tháng ba 2011

Khai thuế

Ngày 15 Tháng ba 2011

Những Luật mới năm 2011

Ngày 25 Tháng hai 2011

Từ tháng 1 năm 2011 luật pháp của Công an ngoại kiều đã thay đổi sâu rộng. Những thông tin cơ bản (trong tám ngôn ngữ) bạn có thể tìm được trên trang web của Bộ Nội Vụ. Chúng tôi sẽ thêm thông tin chi tiết hơn tại trang web www.domavcr.cz Những thông tin này về thay đổi sắp tới đã được xuất hiện trên trang web www.zapravamigrantu.cz

VẤN ĐỀ NHÀ Ở TẠI CỘNG HÒA CZECH

Ngày 30 Tháng mười một 2010

Bạn là người nước ngoài và bạn muốn gia hạn giấy phép lao động hay bạn vừa mới mất việc?

Ngày 30 Tháng mười một 2010

1 | 2

Banner 1AVROnline training platform iYouth for migrant youthČestina pro cizince - trvalý pobytČestina pro cizince - očanství


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze