Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc » Kinh doanh

Kinh doanh

Tài liệu thông tin dành cho người nước ngoài kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp trên lãnh thổ Cộng hòa Séc

Tài liệu dành cho người nước ngoài: Sự hội nhập của người nước ngoài Dự án số. 1/2008

Đăng ký kinh doanh chuyên môn của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (kinh doanh có chuyên môn của người nước ngoài)

Đăng ký kinh doanh chuyên môn của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (kinh doanh có chuyên môn của người nước ngoài)

Đăng ký kinh doanh cá thể tự do đối với những người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (Kinh doanh cá thể tự do của người nước ngoài)

Kinh doanh cá thể tự do là gì? Những người kinh doanh cá thể tự do khác với kinh doanh cá thể có nghề ở chỗ không cần có điều kiện về chuyên môn mà chỉ thực hiện những điều kiện chung của kinh doanh cá thể.

Đăng ký kinh doanh cá thể ràng buộc của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc

Phần sau đây gồm có các thông tin về kinh doanh cá thể ràng buộc, cách đăng ký và điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực này tại CH Séc.

Thuế thu nhập cá nhân của người làm

Tài liệu này trình bày thông tin về nghĩa vụ nộp thuế, trách nhiệm trả tiền trước để nộp thuế của những người kinh doanh cá thể và các vấn đề liên quan về khai thuế.


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze