Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc » Kinh doanh » Đăng ký kinh doanh cá thể tự do đối với những người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (Kinh doanh cá thể tự do của người nước ngoài)

Đăng ký kinh doanh cá thể tự do đối với những người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (Kinh doanh cá thể tự do của người nước ngoài)

Ngày 12 Tháng mười hai 2006 | tác giả: IOM | giới hạn hiển thị: 2991

Kinh doanh cá thể tự do là gì? Những người kinh doanh cá thể tự do khác với kinh doanh cá thể có nghề ở chỗ không cần có điều kiện về chuyên môn mà chỉ thực hiện những điều kiện chung của kinh doanh cá thể.

Toàn bộ văn bản - download

Dạng RTF

Toàn bộ văn bản

Đăng ký kinh doanh cá thể tự do đối với những người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (Kinh doanh cá thể tự do của người nước ngoài)

 

Kinh doanh cá thể tự do là gì?

Những người kinh doanh cá thể tự do khác với kinh doanh cá thể có nghề ở chỗ không cần có điều kiện về chuyên môn mà chỉ thực hiện những điều kiện chung của kinh doanh cá thể.

 

Ai là người được kinh doanh cá thể tự do trên lãnh thổ CH Séc?

Người kinh doanh cá thể có nghề định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (sau đây gọi tắt là “người nước ngoài kinh doanh cá thể”) được quyền kinh doanh cá thể tại CH Séc với những điều kiện và phạm vi như công dân CH Séc, nếu Luật hành nghề và các luật liên quan không quy định khác. Nhưng người nước ngoài kinh doanh cá thể tại CH Séc phải có cư trú dài hạn trên lãnh thổ Séc vì mục tiêu kinh doanh.

Người nước ngoài đã được định cư hay đã được công nhận là tỵ nạn thực hiện hành nghề cá thể với các điều kiện như công dân CH Séc có nơi ở cố định trên lãnh thổ Séc (theo §5 Luật hành nghề).

 

Điều kiện người kinh doanh cá thể tự do:

Những điều kiện chung để kinh doanh cá thể gồm có:

Phải đạt 18 tuổi

Đủ tư cách pháp lý

Không phạm tội

Không nợ thuế các loại đối với các tổ chức thu thuế của Nhà Nước. Chứng nhận không nợ thuế do các phòng thuế vụ địa phương cấp (theo §6, Luật hành nghề).

 

Đăng ký kinh doanh cá thể tự do:

Mẫu đăng ký kinh doanh cá thể tự do có tại tất cả các Phòng hành nghề hoặc có thể tải từ Internet.

Hồ sơ xin đăng ký kinh doanh cá thể tự do gồm:

Mẫu đăng ký (ghi trước hay tại chỗ)

Phiếu lý lịch tư pháp chứng tỏ người xin đăng ký và đại diện trách nhiệm (nếu có) không phạm pháp tại CH Séc và ở nước sở tại. Phiếu này không cũ quá 3 tháng (theo §6 điều (4) Luật hành nghề).

Tuyên bố của người đại diện trách nhiệm (nếu có) rằng thay mặt người đăng ký kinh doanh thực hiện trách nhiệm. Chữ ký trên tuyên bố phải có công chứng hoặc ký trước mặt cán bộ Phòng hành nghề.

Xác nhận đã đăng ký trong hệ thống hành nghề của Tòa án thương mại (nếu có). Xác nhận này không cũ quá 3 tháng khi nộp hồ sơ.

Chứng nhận không nợ thuế của Phòng thuế vụ địa phương.

Giấy tờ chứng nhận về người sở hữu hay quyền sử dụng đối với nơi dự định kinh doanh tự do, nếu nơi này khác chỗ cư trú dài hạn của người đăng ký (nếu có hệ thống tổ chức kinh doanh các nơi khác thì cũng phải có giấy tờ).

Nếu kinh doanh nghề tự do có tổ chức riêng thì phải chứng minh là người đăng ký có trụ sở ngoài lãnh thổ CH Séc và đang hoạt động.

Chứng nhận được cư trú dài hạn tại CH Séc với mục đích kinh doanh (theo §5 điều (4) Luật hành nghề)

Nếu các giấy tờ trên là bản gốc và không phải bằng tiếng Séc thì phải dịch ra tiếng Séc có dấu phiên dịch Tòa án (trừ tiếng Xlováki). Nếu nộp bản sao thì phải công chứng bản gốc có chữ ký và dấu phiên dịch tòa án.

Chứng nhận đã nộp phụ phí hành chính 1000,-Kč (nếu có hệ thống tổ chức công nghiệp 10.000,-Kč)

Nếu người đăng ký dự định kinh doanh theo hình thức công nghiệp thì phải có xác nhận là đang kinh doanh với hình thức này (theo §46, điều(1), Luật hành nghề).

 


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze