Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc » Sức khỏe và chăm sóc y tế

Sức khỏe và chăm sóc y tế

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Những thông tin chung Cá nhân, mà họ không thuộc bảo hiểm y tế công cộng và không phải từ các nước trong thành viên Cộng đồng châu âu, có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế của người ngoại quốc trong trường hợp không thể trì hoãn của Hãng bảo hiểm cổ phần phổ thông (VZP) trong năm 2006

Bảo hiểm đảm bảo cho việc chăm sóc y tế cần thiết và không thể trì hoãn kể cả khám răng cấp tính trên lãnh thổ CH Séc và tại quốc gia quá cảnh khi đến Séc.


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze