Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức » Bạn là người nước ngoài và bạn muốn gia hạn giấy phép lao động hay bạn vừa mới mất việc?

Bạn là người nước ngoài và bạn muốn gia hạn giấy phép lao động hay bạn vừa mới mất việc?

Ngày 30 Tháng mười một 2010 | giới hạn hiển thị: 4497

Toàn bộ văn bản - download

Dạng PDF


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze