Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức » ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI „CHARITA“ CH SÉC DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI CH SÉC

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI „CHARITA“ CH SÉC DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI CH SÉC

Ngày 21 Tháng tám 2012 | tác giả: Charita ČR | giới hạn hiển thị: 4041

Trong thời gian cư trú tại CH Séc có khi nào bạn gặp khó khăn mà không tự giải quyết được? Bạn có cần phiên dịch viên khi làm việc với các cơ quan hành chính CH Séc? HÃY LIÊN Hệ VớI ĐƯờNG DÂY NÓNG „CHARITA“ DÀNH CHO NGƯờI VIệT Để ĐƯợC GIÚP Đỡ.

 

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI „CHARITA“ CH SÉC

DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI CH SÉC

 

Trong thi gian cư trú  ti CH Séc có khi nào bn gp khó khăn mà không t gii quyết đưc?

Bn có cn phiên dch viên khi làm vic vi các cơ quan hành chính CH Séc?

Hãy liên h vi đưng dây nóng „Charita“ dành cho ngưi Vit đ đưc giúp đ.

 

Dch v đưc cung cp min phí và n danh.

Th hai và th tư:  t  9 gi đến 11gi và t 14 gi đến 16 gi.

S đin thoi đưng dây nóng: 605 99 99 69

Bn ch cn thanh toán cuc gi theo giá đin thoi tng đài ca mình.

 

Các thc mc xin gi vào hòm thư đin t:: vietnam.info@charita.cz

hoc quaYahoo chat: info_vn2012

Đ biết thêm thông tin, xin hãy truy cp vào trang web www.charita.cz/infolinka

 


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze