Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức » IOM Praha cấp tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho người nước ngoài.

IOM Praha cấp tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho người nước ngoài.

Ngày 18 Tháng một 2012 | giới hạn hiển thị: 5981

Trang web www.domavcr.cz dành cho công bô đăng thông tin (bằng tiếng Séc, tiếng Nga, tiếng Ukrain, tiếng Anh, tiếng Việt va tiếng Mông Cổ) về các định hướng phục vụ người nước ngoài và giải quyết về vấn đề của cuộc sống.

IOM Prague cung cấp dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài:

 

Các thông tin về định hướng phục vụ người nước ngoài được đang trên trang web www.domavcr.cz bằng tiếng Séc, tiếng Nga, tiếng Ucraina, tiếng Anh, tiếng Việt Nam và tiếng Mông Cổ.

 

Bạn cũng thể đến văn phòng hàng ngày từ 10:00 đến 16:00 - địa chỉ văn phòng IOM là Argentinská 38, Praha 7.

 

Hoặc gọi đến số điện thoại 233 370 160. Bằng tiếng Mông Cổ có thể gọi đến số 734 152 130.

 

Tư vấn và hỗ trợ được cung cấp trong các lĩnh vực sau:

 

1.                  Những thay đổi trong pháp luật liên quan đến việc làm, nơi cư trú và đời sống trong Cộng hòa Séc.

2.                  Cư trú - thay đổi mục đích cư trú, vấn đề với mất mục đích cư trú

3.                  Các tài liệu (hộ chiếu, chứng minh nơi cư trú) - hiệu lực của văn bản, mất tài liệu, v.v.

4.                  Hồi hương trong trường hợp khẩn cấp / mất giấy phép cư trú, v.v.

 

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí.


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze