Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức » Những Luật mới năm 2011

Những Luật mới năm 2011

Ngày 25 Tháng hai 2011 | giới hạn hiển thị: 5149

Từ tháng 1 năm 2011 luật pháp của Công an ngoại kiều đã thay đổi sâu rộng. Những thông tin cơ bản (trong tám ngôn ngữ) bạn có thể tìm được trên trang web của Bộ Nội Vụ. Chúng tôi sẽ thêm thông tin chi tiết hơn tại trang web www.domavcr.cz Những thông tin này về thay đổi sắp tới đã được xuất hiện trên trang web www.zapravamigrantu.cz

Theo qui luật mới nhất của Công an ngoại kiều từ ngày 1 tháng 1 năm 2011

 • Từ ngày 1 tháng 1 Bộ Nội Vụ sẽ thay vào vị trí của Công an ngoại kiều. Sau đây, người quyết định về cư trú cùa người nước ngoài tại Công Hòa Séc sẽ là Bộ Nội Vụ, phòng tị nạn và di cư (OAMP).

 

 • Nếu bạn đã nộp hồ sơ đến Công an ngoại kiều vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, sự quyết định sẽ thuộc về OAMP sau ngày 1 thàng 1 năm 2011.

 

 • Giám đốc OAMP ông Haišman đã công bố trên đài phát thanh vào ngày 26 thàng 10 năm 2010, là OAMP sẽ có hoạt động mới. Những người nước ngoài có thể đặt qua hệ thống điện thoại và internet để không phải đứng xếp hàng. Chúng tôi khuyên các bạn nộp hồ sơ qua bưu điện và OAMP sẽ triệu tập bạn vào một ngày và thời gian nhất định.

 

 • Các điều kiện cho người nước ngoài có giấy phép cư trú cho mục đích kinh doanh sẽ chặt chẽ hơn. Các doanh nghiệp sẽ phải chứng tỏ thu nhập hàng tháng của mình theo lương quy định. Đặc biệt khi kiểm tra, họ sẽ kiểm tra giấy khai thuế và hóa đơn mua bán hàng v.v. Công an có thể kiểm tra xem bạn có kinh doanh không.

 

 • Quy định mới về bảo hiểm y tế thương mại. Bảo hiểm giới hạn sẽ là 60.000 Euro. Công an ngoại kiều có thể yêu cầu từ tháng 1 năm 2011.

 

 • Cho người nước ngoài với giáo dục nghề nghiệp ít nhất 3 năm và lương cao hơn 1,5 lương trung bình sẽ đươc sử dụng thẻ xanh (mầu xanh dương).

 

 • Thay đổi cư trú cho mục đích kinh doanh sẽ đươc sau 2 năm.

 

 • Nếu người nước ngoài nhận được quyết định trục xuất và người bị trục xuất tuân theo, lênh trục xuất đúng thời gian quy định rời khỏi nước Công Hòa Séc. Sau đó có thể xin được tha tội ngay lập tức (chứ không cần phải đợi hết nửa thời gian).

 

 • Người nước ngoài sẽ không được chứng minh bằng tiền mặt đề được cấp cư trú tiếp tục ở lại.

 

 • Người nước ngoài có thề bị tạm giam trong trai tập trung đến thời gian 18 tháng.

 

 

Theo qui luật mới nhất của Công an ngoại kiều từ ngày 1 tháng 5 năm 2011

 

 • Thay vì visa để cho người nước ngoài với các cư dân lâu dài và vĩnh viễn thì sẽ dùng loại thẻ riêng biệt.

Các thẻ này sẽ bao gồm dấu vân tay và khuôn mặt.

 

Tất cả các giấy phép khác vẫn còn hiệu lực (và có thể đi lại trong khu vực Schengen), cho đến khi hết thời hạn sử dụng.

 

Công dân EU và các thành viên gia định của họ sẽ tiếp tục cấp giấy phép bình thường.

 

Cấp thẻ sẽ nộp lệ phí: 2.500 CZK, 1.000 CZK cho trẻ em dưới 15 tuổi, khi mất giấy phép: 4.000 CZK – hoặc 2.500 CZK.

 

Thẻ sẽ có một số dữ liệu, bao gồm cả địa chỉ. Nếu thay đổi địa chỉ, OAMP sẽ thu hồi giấy phép và cấp mới. Trước khi ra bất kỳ giấy phép mới nào (kể cả gia hạn giấy phép cư trú) sẽ phải lấy vân tay.

 

 • Trong lúc kiểm tra người nước ngoài chỉ cần hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận, tức là không phải mang theo hộ chiếu nếu bạn có giấy cho phép riêng biệt.

 

 • Trong thời gian nộp hồ sơ gia hạn cư trú. Khi hồ sơ chưa hoàn tất, người nước ngoài không được nhận visa tạm thời ngắn han mà phải tự đến Bộ Nội Vụ xin giấy chứng nhận đang chờ gia hạn.


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze