Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Tin tức » Tài liệu thông tin Praha - " Praha thủ đô của mọi người"

Tài liệu thông tin Praha - " Praha thủ đô của mọi người"

Ngày 29 Tháng tư 2013 | tác giả: Integrační centrum Praha o.p.s. | giới hạn hiển thị: 2558

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) đã phát hành cuốn sách thông tin Praha - thủ đô cho tất cả mọi người. Không chỉ dành riêng cho những người người di cư đang sinh sống tại thủ đô Praha, mà cả cho các nhân viên cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương thường xuyên tiếp xúc với những người di cư. Cuốn sách này cung cấp các thông tin cơ bản và địa chỉ liên lạc tới các tổ chức khác nhau, các hiệp hội, các cơ quan và các phòng ban. Để cung cấp cho người di cư những thông tin tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày tại CH Séc. Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s. hoạt động theo khẩu hiệu "Praha thủ đô của mọi người". Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng thủ đô Praha, tạo điều kiện cho người di cư sinh sống nơi đây cảm thấy đầy đủ giá trị như mọi công dân trong thành phố và muốn tham gia vào đời sống công cộng nơi đây .

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) đã phát hành cuốn sách thông tin Praha - thủ đô cho tất cả mọi người. Không chỉ dành riêng cho  những người người di cư  đang sinh sống tại thủ đô Praha, mà cả cho các nhân viên cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương thường xuyên tiếp xúc với những người di cư. Cuốn sách này được viết ra để cung cấp thông tin cơ bản và địa chỉ liên lạc tới các tổ chức khác nhau, các hiệp hội, các cơ quan và các phòng ban.  Để cung cấp cho người di cư những thông tin tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày tại CH Séc.

Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s. hoạt động theo khẩu hiệu " Praha thủ đô của mọi người", một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là để xây dựng thủ đô Praha để những người di cư đang  sinh sống nơi đây cảm thấy mình như mọi công dân trong thành phố  và muốn tham gia vào đời sống cộng tại đây.

Cuốn sách đã được phát hành trong 6 ngôn ngữ khác nhau nhằm phục vụ cho những người di cư đang sinh sống tại Praha. Tất cả các phiên bản ngôn ngữ khác nhau được cung cấp trong Phụ lục và có sẵn để tải về tại  đây:

http://www.icpraha.com/kurzy-sociokulturni-orientace/?lang=viet

Integrační centrum Praha o.p.s.

 Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1

 Mobil: +420 777 698 306

 E-mail: centrum@icpraha.com

 www.icpraha.com


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze