Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Về trang Web

Về trang Web

Trang www.domavcr.cz là công cụ thiết thực cho việc hòa nhập xã hội Séc, nhằm giúp những người nước ngoài tìm tại đây quê hương thứ hai. Mục tiêu của báo là cung cấp thông tin phục vụ người nước ngòai sống lâu dài trên lãnh thổ Séc. Hiện nay báo www.domavcr.cz đã phổ biến qua Internet bằng 6 thứ tiếng. Ngoài tiếng Séc, các tiếng Anh và Nga phục vụ chung. Tiếng Ukrajina, Việt Nam và Armeni phục vụ riêng cho các cộng đồng này sống trên đất Séc. Nội dung chung của báo là giúp đỡ người nước ngoài khi sống tại CH Séc, thông báo hướng dẫn xử lý các tình huống khi sống tại đây. Ví dụ, người nước ngoài sẽ được chỉ dẫn việc xây dựng gia đình, khi sinh đẻ, bảo hiểm y tế, chỉ dẫn các bước kí hợp đồng thuê nhà ở và nhiều thông tin chỉ dẫn thực tế khác. Ngoài thông báo, chỉ dẫn, báo còn có phần phụ lục chỉ bằng tiếng Séc.Ngoài ra báo còn có chỉ dẫn đến những Web site khác, chỉ dẫn tìm hiểu kĩ các luật CH Séc. Trong phần “Tin mới” (Noviny) các bạn có thể xem được những thông tin về hoạt động của các cộng đồng và về những thay đổi mới nhất của phát luật CH Séc liên quan đến người nước ngoài. Những người dùng Internet còn có thể lấy tin từ các tạp chí do các cộng đồng xuất bản tại Séc qua phần “ Tạp chí on-line” (Časopisy on-line). Trong phần Adresáři kontaktů (địa chỉ liên hệ) các bạn có thể tìm ra mối liên hệ mới. Muốn tham gia chương trình mới các bạn tìm trong phần “ Kalendáři akcí “ (lịch hoạt động). Nếu bạn biết tiếng Séc có thể đọc trong phần “Lidé a země “ (con người và đất nước) để tìm hiểu về các cộng đồng người nước ngoài trên lãnh thổ Séc, về nguồn gốc của họ và những vấn đề liên quan đến di nhập cư trên toàn cầu. Báo Web này không chỉ phục vụ cá nhân mà cả các tổ chức của người nước ngoài. Trong tương lai họ có thể tự viết bài, tự dịch rồi đăng những thông tin về cộng đồng mình và các hoạt động của họ. Với sự hợp tác cùng các hội phi lợi nhuận khác, báo cũng sẽ đăng nhiều tin tức đáng chú ý. Báo Web này là một bộ phận của đề án hòa nhập người nước ngoài và hỗ trợ các tổ chức của các cộng đồng sống trên lãnh thổ CH Séc do Vụ nhập cư và hòa nhập Bộ lao động và các vấn đề xã hội CH Séc chỉ đạo thực hiện. Xác định mức độ hòa nhập xã hội của người nước ngòai,tuyên truyền thông tin qua báo Web và giao thiệp với các tổ chức của cộng đồng là nội dung chính của đề án này. Trong năm 2004 chúng tôi dự kiến mở rộng hợp tác với cộng đồng. Người Ukrajina, Việt Nam và Armen và bắt đầu hợp tác với các cộng đồng khác. Báo Web sẽ thông báo những kết quả của các công trình nghiên cứu, ý kiến và nhận xét của cá nhân và các tổ chức người nước ngoài, nêu những nhu cầu và đề nghị cải tiến cuả họ.

Quản lý báo Web là tổ chức quốc tế về nhập cư (IOM) Tham gia chuẩn bị nội dung báo còn có các tổ chức: Trung tâm nhiều nền văn hóa Praha, Trụ sở giúp đỡ người tỵ nạn, Trung tâm giúp đỡ hòa nhập xã hội, Viện chính sách y tế và kinh tế.

Tất cả dịch vụ đều là miễn phí cho khách hàng (các dịch vụ đều được do Open Society Found trả phí tổn).


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze